دانلود آموزش نغمات قرآنی توسط استاد حاج مهدی دغاغله

ردیفعنواننوع فایلدانلود
1 آموزش نغمات قرآنی mp3 دانلود
2 آموزش نغمات قرآنی mp3 دانلود
3 آموزش نغمات قرآنی mp3 دانلود
4 آموزش نغمات قرآنی mp3 دانلود
5 آموزش نغمات قرآنی mp3 دانلود
6 آموزش نغمات قرآنی mp3 دانلود
7 آموزش نغمات قرآنی mp3 دانلود
8 آموزش نغمات قرآنی mp3 دانلود

 

دانلود آموزش صوت و لحن استاد حاج احمد ابوالقاسمی

 

ردیفعنواننوع فایلدانلود
1 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
2 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
3 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
4 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
5 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
6 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
7 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
8 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
9 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
10 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
11 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
12 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
13 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
14 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
15 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
16 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
17 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
18 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
19 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
20 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود

 

آموزش نغمات قرآنی + دانلود صوتی

ردیف

موضوع

اجرا
(WMA)

حجم
(MB)

1 آموزش الحان 5.19
2 صبا 4.63
3 نهاوند 4.89
4 بيات 5.34
5 سه گام - تقسيمات قرائات 5.00
6 حجاز - نغمات ايراني 5.09
7 راست 4.88

موزش دستگاه هاي قرآني

 

ردیف

موضوع

اجرا
(WMA)

حجم
(MB)

1 استاد بسيوني 5.45
2 استاد منشاوي 5.08
3 استاد مصطفي اسماعيل 4.39
4 استاد مطولي 4.63
5 شحات محمد انور 3.39

 

برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکان  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.